214

فتوکامنت / کاهش رشد نقدینگی به کمتر از ۳۰ درصد تا پایان سال/ اقدامات دولت سیزدهم در حوزه پولی و بانکی

سرعت رشد نقدینگی نسبت به ۱۵ ماه اخیر، ۵ درصد کاهش داشته‌است با روی کار آمدن دولت سیزدهم، اصلاح نظام بانکی در دستور کار قرار گرفت حذف تنخواه ۶۰ هزار میلیارد تومانی به دولت از دیگر اقدامات کاهش رشد نقدینگی بود