99

فتوکامنت / اجرای کامل قانون «هوای پاک»/ تخصیص بودجه مناسب برای حل معضل آلایندگی

موضوع آلودگی هوا و راهکارهای ‌حل‌ آن با فرارسیدن فصل سرما و وقوع پدیده وارونگی هوا بار دیگر به مسئله روز تبدیل شده رئیس‌جمهور: بخش‌های اجرایی در قبال قانون هوای پاک باید پاسخگو باشند دولت ۱۰۳ هزار میلیارد تومان و سه میلیارد دلار را جهت اجرای کامل قانون «هوای پاک» در بودجه ۱۴۰۲ در نظر گرفته است