131

ویدئوکامنت / در مسیر رشد/ ایران در تابستان ۱۴۰۱ رشد ۳٫۶درصدی را ثبت کرد

تابستان ۱۴۰۱ در بخش های معدن، خدمات، کشاورزی و... ایران شاهد رشد اقتصادی بوده‌است رئیس‌جمهور از آغاز به کار دولت‌سیزدهم و فعال‌شدن تیم اقتصادی، بارها بر لزوم رشد اقتصادی مبتنی بر برنامه‌ریزی مناسب تاکید کرده‌است سخنگوی اقتصادی دولت: بیش از ۸۰ درصد منابع عمومی بودجه در ۸ ماهه اول ۱۴۰۱ محقق شد