116

فوتوکامنت/نوبت نخبگان در دولت سیزدهم

دولت برنامه ریزی کرده تا پایان سال ۱۴۰۲ پنج هزار نخبه و به صورت بلندمدت ۵۰ هزار نخبه در سال‌های آینده در دستگاه‌های اجرایی جذب شوند سازمان امور استخدامی و بنیاد ملی نخبگان طرح مشترکی به نام شهید موسوی راه‌اندازی کرده‌اند؛ با هدف جذب در دستگاه‌ها، نخبگان در دوره‌های این طرح آموزش می‌بینند رئیس‌جمهور در همایش ملی نخبگان در ۲۶ مهرماه ۱۴۰۱: بنیاد ملی نخبگان حمایت‌های دولت از نخبگان را به شکل علمی پیگیری کند