55

در میان کُردهای مهمان‌نواز/ از دردودل خانواده شهدا و قربانیان با رئیس‌جمهور تا دیدار با مردم

مردم سنندج دهم آذر از رئیس‌جمهورشان میزبانی کردند. میزبانانی خونگرم و باصفا برش‌هایی از مستند گزارشی «مسافر‌سرزمین‌شقایق‌ها»