196

سخنرانی دکتر رئیسی در اجتماع باشکوه مردم یزد در میدان امیرچقماق