383

کاهش تورم تولید/ حمایت عملی دولت‌سیزدهم از تولیدکنندگان

بر اساس آمار بانک مرکزی، تورم تولیدکننده در سال منتهی به مهر ۱۴۰۱ تقریبا نصف شده‌‌است افزایش یا کاهش تورم تولید، با وقفه کوتاه در تورم مصرف‌کننده اثر می‌گذارد تورم تولیدکننده، شاخص تغییر قیمت مواد اولیه واحدهای تولیدی است