240

فیلم سخنرانی آیت الله رئیسی در جمع نمازگزاران مسجد «دونگ سی» پکن