فیلم افتتاح و بهره_برداری رسمی از پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی