180

فیلم دیدار دبیرکل سازمان شانگهای با رییس جمهور