288

فیلم آیین افتتاح کلان بیمارستان حضرت مهدی (عج)