90

فیلم بهره‌برداری از سومین واحد نیروگاهی کشور در فولاد مبارکه اصفهان