نظر حجة الاسلام دکتر رئیسی در خصوص گشت ارشاد

حجاب را در مرحله اول باید به ارگان های فرهنگی واگذاشت.

 


دریافت