احکام منتشره در فضای مجازی، جعلی است
1104

سخنگوی ستادهای مردمی رئیسی:

احکام منتشره در فضای مجازی، جعلی است

سخنگوی ستادهای مردمی حامی سید ابراهیم رئیسی اعلام کرد: احکام منتشره در فضای مجازی، خودساخته و باطل است.

«مهدی دوستی» سخنگوی ستادهای مردمی حامی سید ابراهیم رئیسی اعلام کرد: ستادهای حامی آیت‌الله رئیسی، مردمی است و مردم هم به دنبال حکم برای فعالیت نیستند.

وی افزود: به جز احکام صادره از سوی شورای مرکزی هماهنگی ستادهای مردمی با رویه مشخص، سایر احکام منتشره در فضای مجازی، خودساخته و باطل است و شیطنت محسوب می‌شود.

دوستی با بیان اینکه امروز مطالبی در فضای مجازی دیدم که صادرکننده حکم جعلی است، گفت: برای تخریب به هر چیزی متوسل نشوید.

انتهای پیام