چرا دکتر رئیسی می‌­تواند موفق شود؟
741

یادداشت سخنگوی ستاد مردمی

چرا دکتر رئیسی می‌­تواند موفق شود؟

سخنگوی رسمی شورای هماهنگی ستاد مردمی سید ابراهیم رئیسی در یادداشتی کوتاه نوشت: رئیسی به دلیل چهار دهه اشراف بر ساختارها، قوانین پیچیده و انحصارات گروه­‌های ذی‌نفع، تنها فردی است که می‌­تواند انحصارهای ضدتحول را بشکند.

مهدی دوستی نوشت: آنچه از تعریف سنتی توسعه می‌­دانستیم این بود که توسعه بر سه پایه توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی استوار بود اما امروز می‌‍­دانیم توسعه یک رکن چهارمی هم دارد و آن ­هم توسعه اجرایی است، توسعه اجرایی در واقع توان عملیاتی‌کردن قوانین موجود است.

وی افزوده است: در واقع در جهان امروز مهم‌­تر از داشتن برنامه‌­های جدید، اول عملیاتی‌سازی برنامه‌­های موجود است که اهمیت دارد، وگرنه تفاوت فاحشی میان قوانین در کشورهای پیشرفته با کشورهای عقب‌مانده وجود ندارد. توان عملیاتی‌­سازی قوانین نیازمند رئیس دولتی است که با اشراف بر سازوکار حقوقی، پیچیدگی قوانین و ساختارهای مافیاپرور دولتی و ضد تحول، بتواند اراده قانون را در بستر جامعه جاری و قانون را به نفع مردم در بستر جامعه اجرایی کند.

دوستی در ادامه آورده است: ابراهیم رئیسی به دلیل چهار دهه اشراف بر ساختارها، قوانین پیچیده و انحصارات گروه­‌های ذی‌نفع، تنها فردی است که می‌­تواند انحصارهای ضدتحول را بشکند و ضریب نفوذ و عملیاتی‌کردن قانون در کف جامعه را افزایش دهد. چالش امروز ایران متخصصین اقتصاد و فرهنگ نیست بلکه یک رئیس دولت برای ایران قوی است که بتواند مقتدرانه قانون را در بستر جامعه به نفع مردم جاری و عملیاتی سازد.

انتهای پیام