بازدید دکتر رئیسی از سامانه‌های مدیریتی و مرکز اسناد سازمان اداری و استخدامی

بازدید دکتر رئیسی از سامانه‌های مدیریتی و مرکز اسناد سازمان اداری و استخدامی

رئیس جمهور از مرکز اسناد و کتابخانه سازمان اداری و استخدامی بازدید کرد.

آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی صبح امروز دوشنبه در ادامه فرایند «نظارت ستادی» بر دستگاه‌های اجرایی، در سازمان اداری و استخدامی حضور یافت و در بدو ورود با حضور در مرکز اسناد و کتابخانه این سازمان با توضیحات رئیس و معاونین سازمان اداری و استخدامی، از جزئیات فعالیت‌ها و اقدامات این سازمان در راه اندازی و تقویت سامانه‌های مدیریت و پایش اطلاعات مطلع شد.
در این بازدید معاونین سازمان، با معرفی و ارائه توضیحات تفصیلی در خصوص سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا)،‌ داشبورد نظام اداری (دانا) و نیز سامانه آینه بهره‌وری ایران (سبا) اقدامات و راهبردهای سازمان اداری و استخدامی برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های دولت در زمینه بهبود و ارتقای عملکرد نظام اداری کشور و نظارت بر عملکرد آن را تشریح کردند.