تصویب آیین‌نامه اجرایی طرح ارتقای مشارکت فعالان اقتصادی در زنجیره تولید بین‌المللی

تصویب آیین‌نامه اجرایی طرح ارتقای مشارکت فعالان اقتصادی در زنجیره تولید بین‌المللی

هیئت وزیران در جلسه صبح امروز خود به ریاست آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی، آیین‌نامه اجرایی بند (چ) ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه درخصوص طرح ارتقای مشارکت فعالان اقتصادی در زنجیره تولیدی بین المللی را به تصویب رساند.

به موجب آیین نامه اجرایی مصوب هیئت وزیران و با هدف فراهم آوردن تمهیدات لازم از سوی دستگاه های اجرایی برای گسترش بهره وری دانش بنیان و ارتقای سطح فناوری در شرکت های ایرانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد ظرف شش ماه، با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد کشاورزی، کشور، نیرو و نفت، اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و با استفاده از ظرفیت سامانه های موجود کشور، پس از شناسایی و ارزیابی (صحت سنجی) توانمندی های تولیدکنندگان محصولات داخلی که استانداردهای لازم برای حضور در بازارهای بین المللی را دارند، وبگاه تخصصی با امکان دسترسی عمومی و حداقل به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی ایجاد نماید. در این راستا و به منظور تمهید اجرای محورهای تکمیلی ایجاد سامانه مذکور، وزارتخانه‌های ذیربط موظفند برنامه اجرایی خود را در محورهای موضوع این آیین نامه، ظرف شش ماه تهیه و اعلام نمایند.