بررسی ابعاد مختلف مسائل فرهنگی کشور ناظر بر ۴ محور اصلی بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

در جلسه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی صورت گرفت؛

بررسی ابعاد مختلف مسائل فرهنگی کشور ناظر بر ۴ محور اصلی بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ابعاد مختلف مسائل فرهنگی کشور را بر اساس ۴ محور اصلی بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با اعضای این شورا و ناظر بر ایجاد رویه‌های جدید در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برای پرداختن به چالش‌ها و مسائل اصلی و اساسی حوزه فرهنگ و علم مورد بررسی قرار داد.

اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در جلسه عصر امروز سه‌شنبه که به ریاست آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، ابعاد مختلف مسائل فرهنگی کشور را ناظر بر ۴ محور اصلی بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با اعضای این شورا مورد بررسی قرار دادند. چهار محور بررسی شده در جلسه امروز شورای‌عالی انقلاب فرهنگی عبارتند از :
۱- ورود موثر شورا در مسائل کلیدی ملی و استانی جامعه از جمله چالش‌های مهم حوزه آموزش و پرورش، حوزه فرهنگ و هنر، مسائل واقعی آموزش عالی کشور و مسائل مرتبط با زنان و خانواده و ارائه راهکارهای موثر برای گره‌گشایی و رفع مشکلات این حوزه‌ها
۲- رصد مستمر فضای فرهنگی کشور به ویژه با توجه به تغییرات مهم ایجاد شده ناشی از فراگیری فضای مجازی و تاثیرات فرهنگی و شناختی آن بر نسل جوان
۳- بازسازی انقلابی ساختار فرهنگ، نه به معنای ایجاد تغییرات در نهادهای فرهنگی بلکه به معنای تغییر در ذهنیت اجتماعی مردم با هدف تقویت انسجام، هویت و یکپارچگی ملی
۴- رصد منظم تغییرات اجتماعی بر مبنای واقعیات میدانی و تغییر جهت نظام اولویت‌ها از پایین به بالا به جای تعیین این اولویت‌ها از بالا به پایین
رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی پس از این مباحث به دبیرخانه شورا ماموریت داد تا در تعامل با دستگاه‌های فرهنگی مهم‌ترین مسائل و چالش‌های مدنظر این دستگاه‌ها را به اضافه راهکارهای حل و فصل آنها با لحاظ بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی احصا، جمع‌بندی و به شورا ارائه کند.
در ابتدای این جلسه رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی از رهبر معظم انقلاب برای توجهی که در این دیدار و در مدت ۱۵ ماه اخیر نسبت به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی داشتند و نیز ملاحظاتی که در مورد روند آینده شورا دارند، قدردانی کرد.