شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی بر تسریع در تامین نیازهای ارزی بخش‌های مختلف تاکید کرد

شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی بر تسریع در تامین نیازهای ارزی بخش‌های مختلف تاکید کرد

شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه عصر امروز شنبه به ریاست آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی تشکیل جلسه داد.

در این جلسه که روسای قوای مقننه، قضائیه و دیگر اعضا نیز حضور داشتند، موضوع ضرورت تامین نیازهای ارزی بخش‌های مختلف، از جمله فعالان اقتصادی کشور بررسی و اعضا بر تسریع در این زمینه تاکید کردند.