تصویب بسته کاملی برای رفع موانع واگذاری زمین به مردم برای ساخت مسکن

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی مطرح شد؛

تصویب بسته کاملی برای رفع موانع واگذاری زمین به مردم برای ساخت مسکن

در یکصد و دومین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که سه‌شنبه شب برگزار شد، بسته سیاستی کاملی برای رفع موانع واگذاری زمین به مردم برای ساخت مسکن به تصویب رسید.

در این جلسه که به ریاست آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، روند اجرای قانون جهش تولید مسکن و برنامه‌های حمایتی دولت در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس گزارش وزیر و معاونان وزارت راه و شهرسازی عملیات آماده سازی بیش از ۴۷ هزار هکتار زمین و الحاق آنها به محدوده شهرها برای ساخت مسکن اجرا شده است.
همچنین مطابق این گزارش ۳ هزار و ۸۴۶ هکتار از اراضی دستگاه‌های دولتی نیز در راستای نهضت ملی مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است تا در سال ۱۴۰۲ به واجدان شرایط واگذار شود.
در این گزارش اعلام شد با احتساب زمین‌های آماده شده برای واگذاری در روستاها در مجموع زمین لازم برای ساخت بیش از سه میلیون واحد مسکونی جدید فراهم شده است.
در گزارش وزارت راه و شهرسازی به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت آمده، نوسازی بیش از یک میلیون و دویست هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده شهری و روستایی در سه سال آینده در برنامه دولت قرار گرفته است.
رئیس جمهور به مسئولان وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد با همکاری همه دستگاه‌ها از جمله بانک‌ها به اجرای نهضت ملی مسکن از جمله واگذاری زمین به جوانان واجد شرایط بویژه در روستاها و شهرهای کوچک سرعت دهند تا مشوقی برای مهاجرت معکوس باشد.
جلوگیری از دلالی و کنترل رشد قیمت‌ها و اجاره بهای مسکن از دیگر موضوعات مورد تاکید دکتر رئیسی به مسئولان وزارت راه و شهرسازی در این جلسه بود.