تصویب برنامه راهبردی دانشگاه فرهنگیان در افق ۱۴۰۶

در جلسه هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان به ریاست دکتر رئیسی صورت گرفت؛

تصویب برنامه راهبردی دانشگاه فرهنگیان در افق ۱۴۰۶

رئیس جمهور با اشاره به اهمیت تحقق عملی رهنمودها و منویات مقام معظم رهبری در حوزه تعلیم و تربیت و مسئولیت‌های خطیر دانشگاه فرهنگیان در این زمینه تاکید کرد: این دانشگاه باید نقش بیشتری در حل مسائل کشور ایفا کند.

در جلسه امروز اعضای هیات امنای دانشگاه فرهنگیان که به ریاست آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، برنامه راهبردی دانشگاه فرهنگیان در افق ۱۴۰۶ به تصویب رسید.
در ابن جلسه همچنین برخی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ساختاری و سازمانی بررسی و برخی از آنها از جمله ساماندهی دانشگاه فرهنگیان و پردیس‌های استانی آن نیز تصویب شد.
دستورالعمل چگونگی تبدیل وضعیت دکتر معلمان ممتاز آموزش و پرورشی برای عضویت در هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان و آیین‌نامه ارزشیابی صلاحیت حرفه‌ای معلمی نیز از دیگر مصوبات جلسه امروز هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان بود.
رئیس جمهور در این نشست با تبیین اهمیت تحقق عملی رهنمودها و منویات مقام معظم رهبری در حوزه تعلیم و تربیت و مسئولیت‌های خطیر دانشگاه فرهنگیان در این زمینه تاکید کرد: این دانشگاه باید نقش بیشتری در حل مسائل کشور ایفا کند.
آیت الله دکتر رییسی با اشاره به لزوم تقویت بهره وری در دانشگاه فرهنگیان گفت: جهت گیری این دانشگاه باید مبتنی بر استانداردهای ارزشی و اصولی انقلاب اسلامی باشد و به مسئولبت های خود در همین چارچوب عمل کند.