بررسی سیاست‌ها و ضوابط کیفیت‌بخشی دانشگاه فرهنگیان

در جلسه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی صورت گرفت؛

بررسی سیاست‌ها و ضوابط کیفیت‌بخشی دانشگاه فرهنگیان

سیاست‌ها و ضوابط کیفیت‌بخشی دانشگاه فرهنگیان در جلسه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در جلسه امروز سه‌شنبه که به ریاست آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، ضمن بحث و بررسی درباره سیاست‌ها و ضوابط کیفیت‌بخشی دانشگاه فرهنگیان، ماده اول آن را به تصویب رساندند و رسیدگی و تصویب مواد باقیمانده به جلسه بعدی موکول شد.
در این جلسه همچنین دکتر زهرا شیخی از سوی اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به اعضای هیئت امنای جهاددانشگاهی اضافه شد.