آغاز عملیات اجرایی اولین شهر مولد کشاورزی کشور در استان بوشهر

با دستور رئیس جمهور صورت گرفت؛

آغاز عملیات اجرایی اولین شهر مولد کشاورزی کشور در استان بوشهر

عملیات اجرایی احداث اولین شهر مولد کشاورزی کشور با ظرفیت ایجاد ۴هزار مسکن و با محوریت تولید آبزیان با دستور رئیس جمهور در استان بوشهر آغاز شد .

در جریان سفر آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور به استان بوشهر در قالب دور دوم سفرهای استانی دولت مردمی، عملیات اجرایی احداث اولین شهر مولد کشاورزی  کشور  با مساحت ۸۹۰ هکتار، ظرفیت ایجاد ۴ هزار مسکن مولد با محوریت تولید آبزیان به ویژه میگو در ظرفیت ۶۰ هزار تن به دستور رئیس جمهور در استان بوشهر آغاز شد.
طرح ملی شهر های مولد کشاورزی با رویکرد ارائه الگوی سبک زندگی ایرانی اسلامی و با محوریت اشتغال کشاورزی در کنار سکونت با محوریت خانواده طراحی و تدوین شده است.

تولید کشاورزی از منظر کارکرد الگوی جدید از کشاورزی دانش بنیان و ثروت آفرین با بهره گیری از ایجاد زنجیره ارزش پول محصولات کشاورزی، دام، طیور و آبزیان ارائه خواهد داد.
در فاز اول این طرح ۵نقطه  با محوریت سواحل جنوبی کشور انتخاب شده است. استانهای بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان محل احداث شهرهای مولد کشاورزی در فاز اول خواهند بود .