پیام تبریک آیت‌الله رئیسی به رئیس جمهور کوبا

پیام تبریک آیت‌الله رئیسی به رئیس جمهور کوبا

رئیس جمهور در پیامی انتخاب مجدد آقای میگل دیاز کانال به عنوان رئیس جمهور کوبا از سوی مجلس ملی این کشور را تبریک گفت.

آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی در پیامی انتخاب مجدد آقای میگل دیاز کانال به عنوان رئیس جمهور کوبا از سوی مجلس ملی این کشور را تبریک گفت و اظهار امیدواری کرد، در دوره جدید، روابط دو کشور بیش از پیش گسترش یابد.