دکتر رئیسی یک قانون مصوب مجلس را برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد

دکتر رئیسی یک قانون مصوب مجلس را برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد

رئیس جمهور قانون سند الحاقی (پروتکل) تمدید موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و دولت‌های عضو را برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد.

رئیس جمهور قانون سند الحاقی (پروتکل) تمدید موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و دولت‌های عضو را برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد.
آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل 123 قانون اساسی، «قانون سند الحاقی(پروتکل) تمدید موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و دولت‌های عضو» را که در جلسه علنی روز سه‌شنبه دوازدهم اردیبهشت 1402 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20 اردیبهشت 1402 به تایید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد.