جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی برگزار شد

جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی برگزار شد

جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا برگزار شد.

باقیمانده مباحث مربوط به اختیارات بانک مرکزی برای مدیریت نوسانات بازار ارز و همچنین تمدید یکساله اختیارات بانک مرکزی برای تعیین تکلیف برخی موسسات مالی از جمله موضوعات مطرح در این جلسه بود.