3 پروژه آب و برق در آذربایجان شرقی به بهره برداری رسید

با حضور دکتر رئیسی؛

3 پروژه آب و برق در آذربایجان شرقی به بهره برداری رسید

رئیس جمهور از تصفیه خانه و خط آبرسانی و همچنین مرکز دیسپاچینگ برق منطقه‌ای شمال غرب کشور بهره‌برداری کرد.

دکتر سید ابراهیم رئیسی در ادامه برنامه‌های دور دوم سفرهای استانی دولت مردمی به آذربایجان شرقی، صبح امروز جمعه از پروژه آبرسانی به میانه از طریق سد گرمی چای، شامل مرحله نخست سد گرمی چای، تصفیه‌خانه و خط انتقال 49 کیلومتری بهره‌برداری کرد.
با بهره‌برداری از این پروژه مردم میانه، شهر تَرک و 17 روستای واقع در مسیر بهره‌برداری که از مصوبات دور نخست سفر استانی رئیس جمهور به آذربایجان شرقی است از آب شرب سالم و با کیفیت بالا برخوردار شدند.
این طرح مهم که به مدت 20 سال راکد مانده بود، پس از سفر رئیس جمهور به آذربایجان شرقی و تعیین فرصت یکساله وی برای رفع تنش آبی جمعیت حدود 120 هزار نفری منطقه، سرعت و شتاب گرفت و با تزریق به موقع اعتبارات مصوب، تصفیه‌خانه و خطوط انتقال آن به طور کامل تکمیل و آماده بهره‌برداری شد.
همچنین با حضور دکتر رئیسی مرکز دیسپاچینگ (راهبری) برق شمال‌غرب کشور با اعتبار هزینه شده 130 میلیارد تومان  به بهره‌برداری رسید.
این مرکز علاوه بر مدیریت انرژی سه استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل امکان مانیتورینگ و کنترل شبکه برق متصل با کشورهای جمهوری آذربایجان، ارمنستان، جمهوری خودمختار نخجوان آذربایجان و در آینده نزدیک فدراسیون روسیه را فراهم می‌کند.