قدرتمندشدن در حوزه اقتصادی موثرترین راه مقابله با تحریم‌هاست

دکتر رئیسی در نشست مشترک بازرگانان ایران و ونزوئلا:

قدرتمندشدن در حوزه اقتصادی موثرترین راه مقابله با تحریم‌هاست

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه ظرفیت‌های به‌کار گرفته نشده قابل ملاحظه‌ای برای افزایش مبادلات اقتصادی میان ایران و ونزوئلا وجود دارد، راه تحقق مناسبات 20 میلیارد دلاری را فعالیت و سرمایه‌گذاری جدی میان دو کشور عنوان کرد.

دکتر سید ابراهیم رئیسی در آخرین برنامه از روز اول سفر رسمی به ونزوئلا، در نشست مشترک بازرگانان دو کشور، تقویت ‌فعالیت‌ها و همکاری‌های دانش‌بنیان را از جمله اقدامات مهم در حوزه اقتصادی دانست و بر ضرورت ایجاد دفتر فناوری در ونزوئلا تاکید کرد.
آیت‌الله رئیسی بی‌اثرسازی تحریم و قدرتمندشدن در حوزه اقتصادی را موثرترین راه مقابله با تحریم‌ها دانست و خاطرنشان کرد: جوانان ایرانی به‌وسیله شرکت‌های دانش‌بنیان از تحریم‌ها فرصت ساختند و توانستند ایران را در برابر تکانه‌ها به آرامش و ثبات برسانند.
رئیس‌جمهور روابط میان ایران و ونزوئلا را بسیار خوب توصیف و تصریح کرد: در جهت تسهیل و تسریع توسعه مبادلات اقتصادی، با اجرای توافقات انجام شده، موانع گمرکی، بانکی ‌و تعرفه‌ای مرتفع خواهد شد.
دکتر رئیسی با تاکید بر اینکه ظرفیت‌های به‌کار گرفته نشده قابل ملاحظه‌ای برای افزایش مبادلات اقتصادی میان ایران و ونزوئلا وجود دارد، راه تحقق مناسبات 20 میلیارد دلاری را فعالیت و سرمایه‌گذاری جدی میان دو کشور عنوان کرد.
رئیس جمهور وظایف سفرای ایران، دفاتر بازرگانی، خانه علم و فناوری و تمامی بخش‌های فعال در حوزه‌های صنعت، معدن و امور بانکی را تسهیل امور تجاری میان دو کشور و حل مشکلات شرکت‌های ایرانی دانست.