کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و کوبا طرحی جدید برای همکاری‌های دو کشور ارائه کند

رئیس‌جمهور در نشست مشترک تجار و بازرگانان ایران و کوبا:

کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و کوبا طرحی جدید برای همکاری‌های دو کشور ارائه کند

رئیس‌جمهور با ضروری دانستن ارائه طرحی جدید برای همکاری‌های اقتصادی توسط کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و کوبا، عرصه‌های نانوتکنولوژی و بایوتکنولوژی و نیز بخش‌های نیروگاهی و معادن را از جمله حوزه‌هایی دانست که دو کشور می‌توانند با یکدیگر همکاری کنند.

دکتر سید ابراهیم رئیسی در سفر رسمی خود به کوبا، امروز پنجشنبه به وقت محلی در نشست با تجار و بازرگانان ایران و کوبا روابط فیمابین را خوب و در حال توسعه توصیف کرد و با تاکید بر اینکه در ایران کارهای زیادی در حوزه دانش‌بنیان و فناوری‌پایه انجام شده است، گفت: ایران و کوبا می‌توانند در زمینه‌های نانوتکنولوژری و بایوتکنولوژی همکاری‌های خوبی با یکدیگر داشته باشند.
رئیس‌جمهور با ضروری دانستن ارائه طرحی جدید برای همکاری‌های اقتصادی توسط کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و کوبا، بخش‌های نیروگاهی و معادن را از جمله حوزه‌هایی دانست که دو کشور می‌توانند با یکدیگر همکاری کنند.
آیت‌الله رئیسی سیاست جمهوری اسلامی را همکاری در موضوعات فنی، اقتصادی، بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی و بهداشت و درمان با کوبا عنوان کرد.