امضای یک بیانیه مشترک و 10 سند همکاری میان ایران و ازبکستان

در حضور روسای جمهور دو کشور صورت گرفت؛

امضای یک بیانیه مشترک و 10 سند همکاری میان ایران و ازبکستان

مقامات عالی‌رتبه ایران و ازبکستان در حضور روسای جمهور دو کشور یک بیانیه مشترک و 10 سند همکاری در حوزه‌های مختلف به امضا رساندند.

مقامات عالی‌رتبه جمهوری اسلامی ایران و ازبکستان در حضور دکتر سید ابراهیم رئیسی و آقای شوکت میرضیایف یک بیانیه مشترک و 10 سند همکاری در حوزه‌های مختلف به امضا رساندند.
توافق‌نامه تجارت ترجیحی، حمل و نقل و ترانزیت، همکاری دارویی، برنامه همکاری در زمینه‌های استاندارد و بیمه، بررسی امکان ایجاد مناطق آزاد مشترک، برنامه اجرایی همکاری در حوزه فناوری و نوآوری و برنامه اجرایی همکاری در بخش کشاورزی از جمله محورهای اسناد امضا شده میان مقامات ایران و ازبکستان در حضور روسای جمهور دو کشور بود.