بازدید از پروژه آب‌رسانی به شهرهای کرمان و رفسنجان از سامانه انتقال آب خلیج‌فارس به صنایع جنوب شرق کشور

در ادامه برنامه‌های سفر دکتر رئیسی به استان کرمان صورت گرفت؛

بازدید از پروژه آب‌رسانی به شهرهای کرمان و رفسنجان از سامانه انتقال آب خلیج‌فارس به صنایع جنوب شرق کشور

رئیس جمهور در دمای بالای 40 درجه کویر رفسنجان، در بخشی از مسیر پروژه آب‌رسانی به شهرهای کرمان و رفسنجان از سامانه انتقال آب خلیج‌فارس به صنایع جنوب شرق کشور حضور یافت و ضمن بازدید از بخش‌هایی از این طرح، با توضیحات دست‌اندرکاران از جزئیات اجرای این پروژه مطلع شد.

دکتر سید ابراهیم رئیسی در ادامه برنامه‌های سفر یک‌روزه به استان کرمان، ظهر امروز جمعه در گرمای بالای 40 درجه کویر رفسنجان، در بخشی از محل اجرای پروژه آب‌رسانی اضطراری به شهرهای کرمان و رفسنجان از سامانه انتقال آب خلیج‌فارس به صنایع جنوب شرق کشور حضور یافت و با توضیحات دست‌اندرکاران از جرئیات اجرای این پروژه اطلاع یافت.
طرح انتقال آب شرب به شهرهای کرمان و رفسنجان به میزان 30 میلیون مترمکعب در سال، با پیش‌بینی اعتبار بالغ بر 3 هزار میلیارد تومان آغاز شده و تاکنون 16 کیلومتر لوله‌گذاری 2 هزار میلیمتر، 21 کیلومتر لوله‌گذاری 1800 میلیمتر و 27 کیلومتر لوله‌گذاری 1000 میلیمتری از این پروژه برابر با 45.5 درصد از پروژه اجرا شده است.
به گفته دست‌اندرکاران پروژه با وجود سختی کار و مسیر اجرا،‌ این طرح با سرعت خوبی در حال اجراست و پیش‌بینی می‌شود بهار سال آینده به بهره‌برداری برسد.