دکتر رئیسی وارد «اوگاندا» شد

در دومین مقصد از سفر منطقه‌ای به قاره آفریقا؛

دکتر رئیسی وارد «اوگاندا» شد

رئیس جمهور پس از پایان سفر به کنیا، در راستای ارتقای سطح روابط با کشورهای دوست و همسو و به دعوت رسمی «یووری موسونی» رئیس جمهور اوگاندا وارد این کشور شد.

دکتر سید ابراهیم رئیسی در دومین مقصد از سفر منطقه‌ای خود به قاره آفریقا و به دعوت رسمی «یووری موسونی»  رئیس جمهور اوگاندا و با استقبال وزیر امور خارجه این کشور وارد فرودگاه انتبه شد.
دکتر رئیسی تا ساعتی دیگر  در کاخ ریاست جمهوری اوگاندا مورد استقبال رسمی «یووری موسونی» همتای اوگاندایی خود قرار خواهد گرفت.
در ادامه ملاقات خصوصی دو مقام عالی‌رتبه و نشست مشترک هیئت‌های رسمی دو کشور برگزار خواهد شد.