بازدید دکتر رئیسی از نمایشگاه واحد‌های اقتصادی احیا شده در استان کهگیلویه و بویراحمد

بازدید دکتر رئیسی از نمایشگاه واحد‌های اقتصادی احیا شده در استان کهگیلویه و بویراحمد

رئیس جمهور از نمایشگاه واحد‌های صنعتی و تولیدی احیا شده در استان کهگیلویه و بویراحمد بازدید کرد.

دکتر سید ابراهیم رئیسی در ادامه برنامه‌های سفر دولت مردمی به استان کهگیلویه و بویراحمد، از نمایشگاه 44 واحد تولیدی و صنعتی احیا شده در این استان که در محل کارخانه قند یاسوج برپا شده بود، بازدید کرد. 

با احیای این واحد‌های تولیدی احیا شده در حوزه‌های گردشگری، مواد غذایی، صنعتی و کشاورزی 2 هزار و 680 فرصت شغلی و بیش از 5 هزار میلیارد تومان سرمایه نیز احیا شده است.