تعیین نقشه راه متناسب برای دستگاه‌های متولی در مسئله تنظیم جمعیت ضروری است

دکتر رئیسی در جلسه ستاد ملی جمعیت:

تعیین نقشه راه متناسب برای دستگاه‌های متولی در مسئله تنظیم جمعیت ضروری است

رئیس جمهور برنامه‌سازی در رسانه ملی در موضوع جوانی جمعیت را از مهم‌ترین اقدامات فرهنگ‌ساز خواند و افزود: در تمامی تولیدات فرهنگی می‌بایست دلالت‌های محصولات بر تشویق فرزندآوری تمرکز شود به گونه‌ای که به مرور مسئله جمعیت به عنوان یک گفتمان غالب مورد توجه قرار گیرد.

پنجمین جلسه ستاد ملی جمعیت پیش از ظهر امروز (دوشنبه) با حضور رئیس جمهور برگزار شد.
دکتر سید ابراهیم رئیسی در این جلسه با اشاره به اهمیت موضوع تنظیم جمعیت و ضرورت رعایت اسناد بالادستی و قوانین مصوب در موضوع جوانی جمعیت، بازنگری در عملکرد دستگاه‌های مسئول در پیگیری مصوبات ستاد ملی جمعیت را ضروری خواند و بر جبران عقب‌ماندگی‌های متناسب با دغدغه موجود درباره این مسأله بسیار مهم و تقویت اقدامات فرهنگ‌ساز با رویکرد تشویقی تأکید کرد.
رئیس جمهور از اولویت‌های مسئله جوانی جمعیت را تقویت رویکردهای تشویقی و به ویژه فرهنگ‌سازی برای اقشار مختلف جامعه دانست و گفت: مجموعه اقدامات دستگاه‌ها متولی دراین زمینه باید به گونه‌ای باشد که جامعه احساس کند خانواده‌های دارای فرزند بیشتر کیفیت زندگی بالاتری خواهند داشت.
رئیس جمهور برنامه‌سازی در رسانه ملی در موضوع جوانی جمعیت را از مهم‌ترین اقدامات فرهنگ‌ساز خواند و افزود: در تمامی تولیدات فرهنگی می‌بایست دلالت‌های محصولات بر تشویق فرزندآوری تمرکز شود به گونه‌ای که به مرور مسئله جمعیت به عنوان یک گفتمان غالب مورد توجه قرار گیرد.
آیت الله رئیسی با اشاره به ضرورت تعیین نقشه راه متناسب برای دستگاه‌های متولی در مسئله تنظیم جمعیت، بر استمرار سیاست‌ها و تصمیمات به روز شونده برای رسیدن به نتایج مناسب در این حوزه تأکید کرد.
رئیس جمهور با تأکید بر تقویت رویکردهای بازدارنده در موضوع سقط جنین، به دبیر ستاد ملی جمعیت دستور داد با تشکیل کارگروهی متشکل از مسئولین وزارت بهداشت، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و قوه قضائیه ابعاد مختلف موضوع بدقت بررسی و نسبت به رفع آنها اقدام شود.
«ضرورت جلوگیری از واردات داروهای غیر قانونی و برخورد با باند‌های مجرمانه و جرایم سازمان‌یافته»، «تقویت دبیرخانه ستاد ملی جمعیت با رویکرد چابک‌سازی آن» و «تدوین نقشه راه زمانبندی شده برای وظایف و اقدامات همه دستگاه در زمینه افزایش جمعیت» از دیگر تأکیدات رئیس جمهور در این جلسه بود.
در پنجمین جلسه ستاد ملی جمعیت همچنین 8 مصوبه از جمله در زمینه تسهیل و رفع موانع فرزندآوری به تصویب اعضا رسید.