ضرورت کار جهادی و تحولی برای حل مشکلات ایرانیان خارج از کشور

دکتر رئیسی در نشست ویژه شورای‌عالی ایرانیان خارج از کشور تاکید کرد؛

ضرورت کار جهادی و تحولی برای حل مشکلات ایرانیان خارج از کشور

رئیس جمهور ضمن تقدیر از کارهای انجام شده برای حل مشکلات ایرانیان خارج از کشور، با ناکافی دانستن اقدامات به‌عمل آمده، بر ضرورت کار جهادی و تحولی برای رفع موانع موجود در این مسیر تأکید کرد.

دکتر سید ابراهیم رئیسی ظهر امروز چهارشنبه در نشست ویژه شورای‌عالی ایرانیان خارج از کشور، استفاده از ظرفیت هموطنان مقیم خارج از کشور را مهم دانست و با تاکید بر رسیدگی جدی به مشکلات مربوط به تردد و موضوعات کنسولی و همچنین برنامه‌ریزی برای بازگشت ایرانیان به وطن، دبیرخانه این شورا را به تسریع در اتخاذ تدابیر لازم برای تسهیل مسائل آنان مکلف کرد.
رئیس جمهور همچنین ضمن تقدیر از کارهای انجام شده، با ناکافی دانستن اقدامات به‌عمل آمده برای حل مشکلات ایرانیان خارج از کشور، بر ضرورت کار جهادی و تحولی برای رفع موانع موجود در این مسیر تأکید کرد.
دکتر رئیسی تلاش دولت در تدوین بسته وحدت‌آفرین، در امتداد تدابیر رهبر معظم انقلاب در عفو گسترده سال قبل و بسترسازی برای مراجعت بدون دغدغه ایرانیان به کشور را مصداقی از رویکرد تحولی دولت مردمی خواند و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی در خارج از کشور را به خدمت شبانه‌روزی به هموطنان و ایجاد گشایش در گره‌های اداری و اجرایی آنان فراخواند.
رئیس جمهور ایرانیان، به‌ویژه نخبگان را سرمایه‌های انسانی ایران اسلامی در خارج از مرزها دانست و از رسانه‌ها و به‌ویژه رسانه ملی خواست ظرفیت‌های بزرگ ایران پیشرفته و فناور و جایگاه علمی و فناوری کشور را خاصه برای نسلی از ایرانیان که شناخت کمتری از ظرفیت‌های کشور دارند، بیش از گذشته به تصویر بکشند.
دکتر رئیسی با بیان اینکه مشکل و دغدغه هر یک از ایرانیان خارج از کشور باید مسئله و دغدغه ما باشد، گفت: دبیرخانه شورای‌عالی ایرانیان خارج از کشور وظیفه دارد با توجه به عوامل مؤثر در حفظ هویت ایرانیان، مسائل این بخش از جمعیت ایران بزرگ و عزیز را در سایر قوا نیز دنبال کرده و به نتیجه برساند.
در ابتدای این جلسه وزیر امور خارجه و دبیر شورای‌عالی ایرانیان خارج از کشور گزارشی از اقدامات انجام شده ارائه کردند.