ابلاغ اصلاحیه موادی از قانون انتخابات مجلس از سوی دکتر رئیسی

در نامه‌ای خطاب به وزارت کشور صورت گرفت؛

ابلاغ اصلاحیه موادی از قانون انتخابات مجلس از سوی دکتر رئیسی

رئیس جمهور قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ کرد.

دکتر سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» را که در جلسه علنی روز یکشنبه اول مرداد 1402 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 3 مرداد 1402 به تایید شورای نگهبان رسیده، برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ کرد.