دستورات رئیس جمهور به وزیر کشور و استاندار فارس در پی حمله تروریستی به حرم شاهچراغ

دستورات رئیس جمهور به وزیر کشور و استاندار فارس در پی حمله تروریستی به حرم شاهچراغ

رئیس جمهور در پی حمله تروریستی به حرم مطهر شاهچراغ (ع) در تماس‌هایی با وزیر کشور و استاندار فارس بر به‌کارگیری همه امکانات درمانی برای مداوای مجروحان و همچنین شناسایی و تعقیب همه عوامل این جنایت تأکید کرد.

در پی حمله تروریستی به حرم مطهر شاهچراغ، دکتر سید ابراهیم رئیسی، در تماس‌های تلفنی با وزیر کشور و استاندار فارس بر به‌کارگیری همه امکانات درمانی برای مداوای مجروحان و همچنین شناسایی و تعقیب همه عوامل این جنایت تأکید کرد.
دکتر رئیسی با تاکید بر  ضرورت شناسایی و مجازات همه عوامل دخیل در این جنایت، به وزیر کشور مأموریت داد ابعاد امنیتی این موضوع را با قاطعیت و فوریت بررسی و نتیجه را گزارش کند.
استاندار فارس هم موظف شد، همه امکانات درمانی لازم را برای مداوای مجروحان به‌کار بگیرد