تفویض اجازه به هیئت تصفیه امور ورشکستگی برای تعیین تکلیف کارخانه کیان تایر/ ادامه بررسی سند اصلاح نظام بانکی

در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح شد؛

تفویض اجازه به هیئت تصفیه امور ورشکستگی برای تعیین تکلیف کارخانه کیان تایر/ ادامه بررسی سند اصلاح نظام بانکی

شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به هیئت تصفیه امور ورشکستگی اجازه داد، با مسئولیت استاندار تهران نسبت به تعیین تکلیف کارخانه لاستیک البرز (کیان تایر) اقدام کند.

نود و سومین نشست شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به ریاست دکتر سید ابراهیم رئیسی برگزار شد.
در این جلسه با موافقت سران قوا به هیئت تصفیه امور ورشکستگی اجازه داده شد که با مسئولیت استاندار تهران نسبت به تعیین تکلیف کارخانه لاستیک البرز (کیان تایر) اقدام کند.
کارخانه لاستیک البرز از سال 1385 به دلیل سوءمدیریت، انباشت بدهی، نبود نقدینگی جهت تامین مواد اولیه و افزایش هزینه‌ها، با مشکلات عدیده مواجه و نهایتاً از سال 1399 زیر نظر هیئت ورشکستگی قوه قضائیه قرار گرفته بود.
همچنین به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده شد نسبت به تخصیص وجوه حاصل از فروش نفت در اجرای بند «ز» تبصره 19 قانون بودجه، تدابیر لازم را به عمل آورد.
بررسی سند اصلاح نظام بانکی موضوع دیگری بود که مورد بحث قرار گرفت. چگونگی هدایت نقدینگی و اعتبارات در جهت رونق تولید، تقویت ارزش پول ملی و کاهش تورم، رفع مشکلات اقشار محروم برای دریافت تسهیلات و تقویت نظارت و با ثبات کردن شبکه بانکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح در این زمینه بود.