تصویب انتقال هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و مناظره به فرهنگستان علوم

در جلسه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد؛

تصویب انتقال هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و مناظره به فرهنگستان علوم

اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به منظور چابک‌سازی دبیرخانه شورا و بازگرداندن آن به حوزه تنظیم‌گری، مصوب کردند که هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و نقد و مناظره به فرهنگستان علوم منتقل شود.

در جلسه عصر امروز سه‌‌شنبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که به ریاست دکتر سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، مصوب شد به منظور چابک‌سازی دبیرخانه و بازگرداندن آن به حوزه تنظیم‌گری، هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و نقد و مناظره از دبیرخانه این شورا به فرهنگستان علوم منتقل شود.
ادامه بررسی گزارش وزارت آموزش و پرورش درباره چگونگی اجرایی‌سازی مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی درباره کنکور و همچنین تصویب بررسی موضوع ساماندهی جذب دانشجوی خارجی در دبیرخانه شورا با حضور وزرای علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد، از دیگر موضوعات مطرح جلسه امروز شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بود.