منافع فروش سلاح در جنگ اوکراین برای آمریکا و آسیب‌های آن برای اروپاست

دکتر رئیسی در گفتگو با شبکه تلویزیونی NBC:

منافع فروش سلاح در جنگ اوکراین برای آمریکا و آسیب‌های آن برای اروپاست

رئیس جمهور با بیان اینکه تعیین تکلیف برای منابع ارزی آزاد شده با دولت جمهوری اسلامی ایران خواهد بود، اظهار داشت: دولت آمریکا باید پاسخگو باشد که چرا با توجه به تایید 15 باره صلح‌آمیز بودن اقدامات هسته‌ای ایران، تحریم‌های ظالمانه ادامه و حتی افزایش یافته است؟ ما از قرار و توافق سابقی که تحت عنوان برجام گذاشته شد چه نتیجه و اثری دیدیم تا بخواهد قرار جدیدی گذاشته شود؟