رفع مشکلات ناشی از تنش آبی و کاهش تورم از برنامه‌های اصلی دولت از ابتدا تا کنون بوده است

دکتر رئیسی در دیدار با حضرت‌آیت‌الله مظاهری:

رفع مشکلات ناشی از تنش آبی و کاهش تورم از برنامه‌های اصلی دولت از ابتدا تا کنون بوده است

رئیس جمهور با اشاره به شاخص‌های مثبت اقتصادی، از رشد اقتصادی تا کاهش و از بین رفتن کسری بودجه، کاهش رشد نقدینگی و کاهش نرخ بیکاری تاکید کرد که تمرکز دولت همواره بر این است که آثار این شاخص‌های مثبت اقتصادی به سفره مردم برسد.

دکتر سید ابراهیم رئیسی بعد از ظهر امروز جمعه در جریان سفر به استان اصفهان، با حضور در منزل حضرت آیت‌الله مظاهری با ایشان دیدار کرد.

حضرت آیت‌الله مظاهری در این دیدار با تاکید بر اهمیت موضوع تامین آب برای استان اصفهان، از اقدامات رئیس جمهور، دولت و استانداری اصفهان در این زمینه قدردانی کردند و تلاش بیشتر برای کاهش مشکلات ناشی از خشکسالی را خواستار شدند.

توجه بیشتر به رفع مشکلات اقتصادی کشور و معیشت مردم و رسیدگی به مشکلات فرهنگی و برخی ناهنجاری‌های فرهنگی و اجتماعی از دیگر محورهای صحبت‌های این مرجع عالیقدر تقلید بود.

رئیس جمهور نیز در این دیدار با تشریح اقدامات دولت برای کاهش و رفع مشکلات ناشی از تنش آبی در کشور به‌ویژه استان اصفهان، کاهش تورم را از برنامه‌های اصلی دولت از ابتدای استقرار تا کنون دانست و به تبیین دستاوردهای دو سال گذشته پرداخت.

دکتر رئیسی حضرت آیت‌الله مظاهری را دارای جایگاهی برجسته نزد مردم اصفهان دانست و گفت مراجع تقلید همواره مورد اعتماد و محل رجوع مردم بوده‌اند.

رئیس جمهور با اشاره به شاخص‌های مثبت اقتصادی، از رشد اقتصادی تا کاهش و از بین رفتن کسری بودجه، کاهش رشد نقدینگی و کاهش نرخ بیکاری تاکید کرد که تمرکز دولت همواره بر این است که آثار این شاخص‌های مثبت اقتصادی به سفره مردم برسد.