واگذاری 10 هزار و 200 واحد مسکونی و 30 هزار قطعه زمین در استان فارس

با حضور دکتر رئیسی صورت گرفت؛

واگذاری 10 هزار و 200 واحد مسکونی و 30 هزار قطعه زمین در استان فارس

دکتر سید ابراهیم رئیسی در دومین روز از برنامه‌های سفر دولت مردمی به استان فارس، ضمن بازدید از عملیات ساخت پروژه‌ای 1260 واحدی ماهور و 2 هزار و 486 واحدی فرهنگ در شهر جدید صدرای شیراز در قالب پروژه‌های نهضت ملی مسکن، به صورت همزمان و از طریق ویدئو کنفرانس دستور واگذاری 10 هزار و 200 واحد مسکونی شهری، روستایی، بافت فرسوده و خودمالکی و 30 هزار قطعه زمین به متقاضیان مسکن در این استان را صادر کرد.

با دستور دکتر رئیسی همچنین عملیات اجرایی 55 هزار واحد مسکونی و آماده‌سازی 28 سایت نهضت ملی مسکن به مساحت هزار و 278 هکتار در شهرهای مختلف استان آغاز شد.