دکتر رئیسی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری را برای اجرا ابلاغ کرد

دکتر رئیسی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری را برای اجرا ابلاغ کرد

رئیس جمهور قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری را برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ کرد.

دکتر سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل 108 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری» را که در دوازدهمین اجلاس رسمی خبرگان رهبری (دوره پنجم) در روز چهارشنبه 5 مهر 1402 تصویب و در تاریخ 6 مهر از دبیرخانه این مجلس واصل شده برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ کرد.