دکتر رئیسی مصوبه تمدید قانون برنامه پنج‌ساله ششم را برای اجرا ابلاغ کرد

دکتر رئیسی مصوبه تمدید قانون برنامه پنج‌ساله ششم را برای اجرا ابلاغ کرد

رئیس جمهور مصوبه «تمدید قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» را برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.

دکتر سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تمدید قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» را که در جلسه علنی روز چهارشنبه 22 شهریور 1402 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19 مهر 1402 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد، برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.