تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز کردستان از اولویت‌های دولت است/ بهره‌برداری از این 10 پروژه بیش از 50 درصد از مشکلات آبی کردستان را مرتفع می‌کند

دکتر رئیسی در آیین افتتاح طرح‌های وزارت نیرو در استان کردستان:

تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز کردستان از اولویت‌های دولت است/ بهره‌برداری از این 10 پروژه بیش از 50 درصد از مشکلات آبی کردستان را مرتفع می‌کند

رئیس جمهور با تاکید بر اهمیت تکمیل زیرساخت‌های آب و برق برای توسعه کشور، به ظرفیت‌های خوب استان کردستان در زمینه تولید، کشاورزی، گردشگری و صنعت اشاره کرد و گفت: تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز استان از اولویت‌های در دستور کار دولت است.

دکتر سید ابراهیم رئیسی در آیین افتتاح طرح‌های آب و برق وزارت نیرو در استان کردستان، ضمن تقدیر از تلاش مجدانه دست‌اندرکاران برای به ثمر رساندن این طرح‌ها، به نتیجه رسیدن این 10 ابر پروژه را موجب رفع بیش از 50 درصد از مشکلات آبی استان دانست و از عزم دولت برای تامین آب مورد نیاز مردم با وجود کمبود نزولات آسمانی خبر داد و افزود: با مدیریت صحیح منابع برخی مناطق کشور، خوشبختانه در 2 سال گذشته توانستیم منابع را به نحوی مدیریت کنیم که مردم در بخش آب و برق با کمبود و قطعی مواجه نباشند.
رئیس جمهور با اشاره به هدفگذاری دولت برای رفع تنش آبی 10 هزار روستا در سراسر کشور، از رفع مشکل آب بیش از 3 هزار و 500 روستا در 2 سال گذشته خبر داد و افزود: دولت مردمی مصمم است تا 2 سال آینده مشکل آب مابقی این روستاها را نیز رفع کند.
دکتر رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اهمیت تکمیل زیرساخت‌های آب و برق برای توسعه کشور، به ظرفیتهای خوب استان کردستان در زمینه تولید، کشاورزی، گردشگری و صنعت اشاره کرد و گفت: تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز استان از اولویت‌های در دستور کار دولت است.