استقبال رسمی امامعلی رحمان از دکتر رئیسی در قصر ملت تاجیکستان

استقبال رسمی امامعلی رحمان از دکتر رئیسی در قصر ملت تاجیکستان

رئیس جمهور تاجیکستان در محل قصر ملت دوشنبه به صورت رسمی از دکتر رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران استقبال کرد.

«امامعلی رحمان» رئیس جمهور تاجیکستان در محل قصر ملت دوشنبه به صورت رسمی از دکتر سید ابراهیم رئیسی که در رأس هیئت عالیرتبه اقتصادی و سیاسی به این کشور سفر کرده است، استقبال کرد.

در مراسم استقبال رسمی، پس از گرفتن عکس یادگاری روسای جمهور ایران و تاجیکستان، اعضای هیئت‌های عالیرتبه دو کشور به یکدیگر معرفی شدند.

بلافاصله پس از برگزاری مراسم استقبال از دکتر رئیسی از سوی رئیس جمهور تاجیکستان، ملاقات خصوصی روسای جمهور در قصر ملت برگزار خواهد شد.

در ادامه نیز مذاکرات دوجانبه هیئت‌های عالیرتبه دو کشور برگزار می‌شود.

پس از این نشست، اسناد مهم همکاری‌های دوجانبه میان ایران و تاجیکستان در حضور دکتر رئیسی و امامعلی رحمان به امضای مقامات دو کشور خواهد رسید.