دکتر رئیسی قانون شوراهای حل اختلاف را برای اجرا ابلاغ کرد

دکتر رئیسی قانون شوراهای حل اختلاف را برای اجرا ابلاغ کرد

رئیس جمهور قانون شوراهای حل اختلاف را برای اجرا به قوه قضائیه و وزارت دادگستری ابلاغ کرد.

دکتر سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون «شوراهای حل اختلاف» را که در جلسه علنی روز چهارشنبه 22 شهریور ماه 1402 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12 مهر ماه 1402 به تایید شورای نگهبان رسیده، برای اجرا به قوه قضائیه و وزارت دادگستری ابلاغ کرد.