تاکید بر تسهیل فعالیت‌ها در فضای مجازی/ کمک به تقویت و توسعه فعالیت تولیدکنندگان و ارائه دهندگان محتوا در فضای مجازی

دکتر رئیسی در جلسه شورای‌عالی فضای مجازی مطرح کرد؛

تاکید بر تسهیل فعالیت‌ها در فضای مجازی/ کمک به تقویت و توسعه فعالیت تولیدکنندگان و ارائه دهندگان محتوا در فضای مجازی

رئیس جمهور با اشاره به جایگاه شورای‌عالی فضای مجازی به عنوان مرجع اصلی تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در حوزه فضای مجازی، بر لزوم توجه به مسائل و موضوعات اساسی مدنظر مردم و همچنین تسهیل فعالیت‌ها در فضای مجازی و ارائه خدمات بهتر در کشور تاکید کرد.

نود و ششمین جلسه شورای‌عالی فضای مجازی عصر امروز سه‌شنبه به ریاست دکتر سید ابراهیم رئیسی برگزار شد.

رئیس جمهور در این جلسه با اشاره به جایگاه این شورا به عنوان مرجع اصلی تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در حوزه فضای مجازی، بر لزوم توجه به مسائل و موضوعات اساسی مدنظر مردم و همچنین تسهیل فعالیت‌ها در فضای مجازی و ارائه خدمات بهتر در کشور تاکید کرد.

دکتر رئیسی در ادامه کمک به تقویت و توسعه فعالیت تولیدکنندگان و ارائه دهندگان محتوا در فضای مجازی با هدف ارتقای اقتصاد تولید محتوا در این بستر را از جمله ماموریت‌های شورای‌عالی فضای مجازی برشمرد و بر ضرورت ارتقای کیفیت سطح خدمات و محتوا از طریق ایجاد سامانه ملی تجمیع و سنجش داده‌های فضای مجازی تاکید کرد.

پیش از سخنان رئیس جمهور، وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات از الزام ارائه‌کنندگان خدمات اینترنت ماهواره‌ای به رعایت قوانین سرزمینی در ارائه خدمات و همچنین استقبال شرکت‌های فعال این حوزه از فراخوان منتشر شده در این زمینه گزارشی ارائه کرد.