امضای بیانیه مشترک تعمیق روابط راهبردی و دوجانبه میان دکتر رئیسی و میگل دیاز کانل/ 7 سند و تفاهم‌نامه همکاری میان ایران و کوبا به امضا رسید

امضای بیانیه مشترک تعمیق روابط راهبردی و دوجانبه میان دکتر رئیسی و میگل دیاز کانل/ 7 سند و تفاهم‌نامه همکاری میان ایران و کوبا به امضا رسید

روسای جمهور و مقامات عالی‌رتبه ایران و کوبا 7 سند و تفاهمنامه همکاری و یک بیانیه مشترک امضا کردند.

در مراسم امضای اسناد همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و کوبا، دکتر سید ابراهیم رئیسی و میگل دیاز کانل بیانیه مشترک تعمیق روابط راهبردی و دوجانبه را به امضا رساندند.

همچنین مقامات عالیرتبه ایران و کوبا  در حضور روسای جمهور 7 سند و تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

یادداشت‌های تفاهم و اسناد همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و  کوبا در بخش‌های مختلف علم و فناوری، بهداشتی، کشاورزی، انرژی و معدن، ارتباطات و پزشکی توسط مقامات دو کشور به امضا رسید.

این اسناد همکاری از سوی معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، وزاری جهادکشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همتایان کوبایی امضا شد.