دکتر رئیسی اصلاحیه بند «ک» تبصره (1) قانون بودجه 1402 را برای اجرا ابلاغ کرد

دکتر رئیسی اصلاحیه بند «ک» تبصره (1) قانون بودجه 1402 را برای اجرا ابلاغ کرد

رئیس جمهور «قانون اصلاح بند «ک» تبصره (1) قانون بودجه سال 1402 کل کشور» را برای اجرا به وزارتخانه‌های نفت، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.

دکتر سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون اصلاح بند «ک» تبصره (1) قانون بودجه سال 1402 کل کشور» را که در جلسه علنی روز یکشنبه 18 مهرماه 1402 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ اول آذر 1402 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح ماده واحده، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده، برای اجرا به وزارتخانه‌های نفت، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.